top of page
IMG_1392.JPG
Ikke navngitt.jpg

Loggar.

Kunstnarar og lærarar som følgjer klassa, skriv av og til loggar i stikkordform om arbeidet og skuledagen.

Etter kvart vil disse notatane gje eit lite blikk inn i prosjektets praksis, elevane sine erfaringar og kunstnarane sine metodar og tankar om å arbeide på Heidal skule.

Samarbeid mellom lærarane og kunstnarane er avgjerande for prosjektet: God kommunikasjon og forståing for kvarandre sitt virke og kvardag gjev 10 år på Heidal skule ein ekstra dimensjon, der lærarane også kan få innsikt i kunstnariske prosessar. Kanskje gjev dette fleire reiskapar å bruke i undervisninga?

Sidene blir oppdatert sporadisk.

bottom of page