Sofie.jpg

Gisle Harr: Sofie

Kunstnarar

 

I løpet av 2018 - 2028  vil 10 forskjellige biletkunstnarar arbeide på Heidal skule.

Dei som blir inviterte har stor kunstnarisk erfaring, og er alle aktive på den norske samtidskunstscena. 

 

Sidan prosjektet går over 10 år, blir det avgjort undervegs kven som skal delta. Valet av kunstnarar vil blant anna vere påverka av kor gamle elevane er og, kva slags retning prosjektet tek.

Kunstnarane vel sjølve korleis- og kva dei vil arbeide med i periodane dei er på skulen, berre dei involverer elevane og lærarane  i arbeidet sitt.

 

Kvart kunstnaropphald blir avslutta med ei utstilling, og kunstnarane vil etterlate seg spor og verk frå opphaldet. 

Slik vil Heidal skule få ei samling med samtidskunst som reflekterer prosjektet og kunstnarane sitt nærvær på skulen og Heidal.

Heimesida og liste over kunstnarar blir oppdatert etter kvart.

Gisle Harr:  Turist

Gisle Harr vil i perioda han er på Heidal skule fortsetje sitt arbeid med iscenesett skulptur og måleri. 

Han målar bilete frå skulen og bygda, bruker elevane som modellar og lar dei får følgje arbeidet hans i atelieret.

 

Han har valt å gje elevane kunnskap om grunnleggjande modellerings- og teikneteknikkar, og saman med klassa vekslar han mellom å teikne på klasserommet og å modellere på kunst- og handverkssalen. 

Gisle Harr er ein dyktig pedagog, og meistringsnivået er høgt. Elevane har laga dyreskulpturar, byster og ein ledda skulptur av "nokon dei er glad i" og er no i gang med scenografien til desse skulpturane.  


Han arbeider i prinsippet på same måte som han ville ha gjort om han stod heime i sitt eige atelier, og gjev uttrykk for at dette er ein givande kontekst å arbeide i; elevane gir mykje attende til Gisle sitt kunstnariske prosjekt.

Gisle Harr sitt opphald blir avslutta med ei utstilling tidleg haust 2020, der han vil vise måleri som er laga i Heidal. Også byster han har modellert av elevane og andre på skulen vår blir å sjå.

Enkeltverk blir innkjøpt som fast installasjon/utsmykking på skulen.

Meire informasjon og fleire bilete kjem etterkvart.

Fyrste kunstnar ut er Gisle Harr  som følgjer klassa gjennom 1. og 2. klasse.

Gisle Harr arbeider med skulptur og måleri på ein dokumentaristisk måte. Han tolkar menneska og samfunnet rundt seg, og tematiserer rollene og forma som møtet mellom desse tek. 

  • 2020 - 2021: Anna Daniell

 

Kunstnaren som følgjer elevane gjennom 3. klasse frå hausten 2020 er Anna Daniell.

Daniell arbeider med skulptur, performance, film og tekst. 

http://anna-daniell.squarespace.com/

 

Omtale av prosjektet kjem etter kvart.

  • 2021 - 2028: Diverse kunstnarar

 

Enno ikkje bestemt. 

 

Lista blir oppdatert etterkvart.