S2020001.JPG

Sideprosjekt

På denne sida finn du nettbaserte arbeid knytt til prosjektet.

Dei øvrige elevane på skulen, kunstnarane og andre, vil legge inn og vise arbeid som på den eine eller andre måten relaterer seg til kunstprosjektet 10 år på Heidal skule.

 

Sidene blir oppdatert. Fleire prosjekt kjem etter kvart!

  • Haust 2020. Videodokumentasjon av utstillinga til Gisle Harr og elevane.

Utstillinga med Gisle Harr og elevane sine arbeid vart utsett til  hausten 2020.

Utstillinga vart montert i kantina på skulen, og vi hadde  vernissage for alle elevane (i kohortar) den 13. oktober, med kunstnarane til stades.  Den var  tilgjengeleg for alle elevane på dagtid og ope for alle to kveldar i veka.

2. klassingane inviterte ordførar i Sel, Eldri Siem, for ei omvisning på utstillinga. Elevane både informerte og dokumenterte.

  • Vår 2020.  8.klassingane Jannikce, Mari, Ragnhild og Tiril frå valfag desig/re-design, intervjua 2.klasse om kunstprosjektet. Kva har de laga og korleis er det å jobbe med kunst på skulen?

intervju 1.jpg
intervju 4.jpg
intervju 3.jpg
intervju 2.jpg
  • Våren 2019 intervjua tre 10.klassingar den fyrste kunstnaren i prosjektet, Gisle Harr, og stilte spørsmåla: Kva er kunst? Kven er du, og kva gjer ein kunstnar? Kva tenkjer du om dette prosjektet, og kva trur du 10 år på Heidal skule vil gjere med denne klassa?

DSC_0013.JPG

Norah, Selma og Kristoffer frå 10. klasse  

intervjuar Gisle Harr våren 2019.