Sideprosjekt

På denne sida finn du nettbaserte arbeid knytt til prosjektet.

Dei øvrige elevane på skulen, kunstnarane og andre, vil legge inn og vise arbeid som på den eine eller andre måten relaterer seg til kunstprosjektet 10 år på Heidal skule.

 

Sidene blir oppdatert. Fleire prosjekt kjem etter kvart!

  • Vår 2020.  8.klassingane Jannikce, Mari, Ragnhild og Tiril frå valfag desig/re-design, intervjua 2.klasse om kunstprosjektet. Kva har de laga og korleis er det å jobbe med kunst på skulen?

  • Våren 2019 intervjua tre 10.klassingar den fyrste kunstnaren i prosjektet, Gisle Harr, og stilte spørsmåla: Kva er kunst? Kven er du, og kva gjer ein kunstnar? Kva tenkjer du om dette prosjektet, og kva trur du 10 år på Heidal skule vil gjere med denne klassa?

Norah, Selma og Kristoffer frå 10. klasse  

intervjuar Gisle Harr våren 2019.