top of page
kulturt.jpg

Forsking

Kulturtanken ved forskings- og utviklingsavdelinga skal følgeforske på 10 år på Heidal skule.

Biletkunstnar og forfattar Lotte Konow Lund har skrive om prosjektet for Kulturtanken og har gjennom samtalar med kunstnarane, elevane, foreldra og andre involverte fått eit blikk inn i kunstprosjektet. 

Kulturtanken vil følge opp dette materialet og sjå på kva slags betydning prosjektet kan ha for den enkelte elev, for skulen og for lokalsamfunnet - noko som kan gje oss nye spørsmål og kanskje svar på kva kunst i skulen kan kan vere og bety. 

Seniorforskar Lise Lund følgjer prosjektet for Kulturtanken og har skrive eit essay om arbeidet elevane og Anna Sigmond Gudmundsdottir jobba med gjennom 5.klasse i Periskop.no: https://periskop.no/en-helt-spesiell-form-for-medvirkning-kunstprosjektet-10-ar-pa-heidal-skule/

Sida bli oppdatert undervegs.

bottom of page