kulturt.jpg

Forsking

Kulturtanken ved forskings- og utviklingsavdelinga skal følge 10 år på Heidal skule gjennom desse ti åra.

Dei har invitert universitet og høgskuler til å komme med forslag på kva ein kan forske på, og korleis dette kan gjerast som eit samarbeid mellom partane.

Forskinga blir konkretisert og informasjonen oppdatert i løpet av hausten 2021.