kulturt.jpg

Forsking

Kulturtanken ved forskings- og utviklingsavdelinga skal følge 10 år på Heidal skule gjennom desse ti åra.

Biletkunstnar og forfattar Lotte Konow Lund har fått ansvar for å følge prosjektet. Gjennom samtalar med kunstnarane, elevane, foreldra og andre involverte blir dette eit blikk inn i kunstprosjektet, noko som vil gje oss nye spørsmål og svar på kva kunst i skulen kan kan vere og bety.

Sida bli oppdatert undervegs.