Bildegalleri

Eit utval av bilde frå arbeidsprosessen og arbeida til elevane gjennom alle 10 åra elevane går på Heidal skule. 

Elevane sine arbeid vert stilt ut på skulen undervegs i prosjektet.

Sida blir oppdatert undervegs.

3.klasse 2020 - 2021

Med kunstnar Anna Daniell.  Prosjekttittel: "Ein skulptur til og fra Heidal".

Elevane arbeider med skisser til abstrakt betongskulptur.

Elevane lærer om abstrakt og figurativ kunst. Men kva er kunst og kor bur den? Skal vi lage ein kunsthall i Heidal? 

Elevane har jobba med abstrakte figurar og vore rundt på bygda for å hente inn objekt  som er donert til skulpturprosjektet.

Og korleis er det nå på skulen? Er det kunst her?

2.klasse 2019 - 2020

Med bildekunstnar Gisle Harr.  Elevane arbeider med modellering. Heilfigur. 

Elevane sit også modell for Gisle.

 

1. klasse 2018 - 2019

Elevarbeid og arbeidsprosess 1. klasse. Med kunstnar Gisle Harr, våren 2019.
I fyrste klasse har Gisle valt å gje elevane grunnleggande kjennskap til teikning og modellering. Elevane har laga byster, teikna og modellert dyr. Hund og katt er veldig populært!