Bildegalleri

Eit utval av bilde frå arbeidsprosessen og arbeida til elevane gjennom alle 10 åra elevane går på Heidal skule. 

Elevane sine arbeid vert stilt ut på skulen undervegs i prosjektet.

Sida blir oppdatert undervegs.

3.klasse 2020 - 2021

Med kunstnar Anna Daniell.  Prosjekttittel: "Ein skulptur til og fra Heidal".

Elevane har læret om abstrakt og figurativ kunst. Men kva er kunst og kor bur den? Skal vi lage ein kunsthall i Heidal?  Elevane har jobba med abstrakte figurar og vore rundt på bygda for å hente inn objekt til skulpturprosjektet.

2.klasse 2019 - 2020

Med bildekunstnar Gisle Harr.  Elevane arbeider med modellering. Heilfigur. 

Elevane sit også modell for Gisle.

 

1. klasse 2018 - 2019

Elevarbeid og arbeidsprosess 1. klasse. Med kunstnar Gisle Harr, våren 2019.
I fyrste klasse har Gisle valt å gje elevane grunnleggande kjennskap til teikning og modellering. Elevane har laga byster, teikna og modellert dyr. Hund og katt er veldig populært!