top of page
IMG_0482.JPG

Kunst og skule

Kva skjer når kunstnarar kjem inn i skulen, og blir der - lenge? 

Kva slags rolle kan kunstnaren og arbeidet med kunstnariske prosessar spela i utdanninga?  Kva med dei ikkje-målbare effektane av å arbeide kreativt?

Med fagfornyinga skal norsk skule bli meir praktisk,​ der fordjuping er eit nøkkelord. Kunstprosjektet 10 år på Heidal skule set desse måla inn i ein konkret samanheng og gjev meining til omgrepa. Prosjektet vil kanskje få betydning for fleire enn dei 9 heldige elevane på Heidal skule.

IMG_5797.JPG
IMG_1012.JPG
bottom of page